Kategorie

HOUSE

Kategorie

Návrh konstrukce nábytek městského domu thế nào cho đẹp?
Investujte 1 miliardu, 2 miliardy, 3 miliardy do trubkovny, měla byste ušetřit 15, 20, 30 milionů návrhových poplatků?
Ať vám MV pomůže optimalizovat každou konstrukci, optimalizovat každý metr čtvereční a zkrášlit váš domov.
Dưới đây là các mẫu thiết kế thi công nội thất, ngoại thất městský dům, với hình ảnh thực tế quá trình thi công đến hoàn thiện. Mỗi bài viết là những phân tích chi tiết cách thức thiết kế, thi công và giá cả từng loại vật liệu.

cs_CZČeština