아파트

건축 디자인 인테리어 아파트 타임즈 시티 코트 T8

Times City T8 아파트의 인테리어 디자인 및 시공

Chào các bạn!!! Rất vui lại được gặp các bạn, để giới thiệu thiết kế thi công nội thất căn hộ chung cư Times City tòa T8, cùng một bạn gái rất xinh đẹp đến từ Đài truyền hình Quảng Ninh!

아파트를 사려면? 아,이 기사는 참조 할 더 자세한 정보가 있기 때문에 매우 유용합니다.
Còn nếu không phải? thì chắc hẳn cũng là 1 người yêu cái đẹp chứ ?

T8 타임즈 시티 아파트의 아름다운 집주인

하노이의 민 카이, 아파트 T8 타임즈 시티 82m2의 레이아웃 :

아파트 T8 타임즈 시티의 레이아웃

인테리어 디자인 T8 타임즈 시티 아파트, 하노이, 하노이

주소 : Times City Apartment, T8 Building, 민 카이, 하노이

지역 : 82m2-1 베드룸으로 개조 된 2 베드룸 아파트

합계 건설 비용: 1 억 4 천만

건설 기간 : 30 일

-2017-

***

2 베드룸에서 1 베드룸으로 전환 한 후 T8 Times City 82m2 아파트의 3D 디자인 그라운드 :

3D 그라운드 디자인 아파트 T8 타임즈 시티

Nếu bạn mua căn hộ chung cư, bạn sẽ thích có thêm 01 phòng ngủ hay bớt đi 01 phòng ngủ? Mọi người mua chung cư thì đều thích có thêm nhiều phòng ngủ, nhưng không phải mọi trường hợp đều như vậy.

Thiết kế căn hộ chung cư Times City tòa T8 này ban đầu có 2 phòng ngủ, nhưng gia chủ lại muốn chuyển đổi, bớt đi thành căn hộ 1 phòng ngủ. Nhu cầu đấy hơi hiếm với số đông, nhưng sự hiếm đấy cũng tạo nên vẻ khác biệt cho căn hộ.

Khác biệt so với các căn hộ 2 phòng ngủ khác của tòa nhà T8, và cũng vì sự khác đấy, nên nếu ai đó nhìn thấy đẹp thì cũng … thật khó mà bắt chước 🙂

/ 키친 룸 룸 :

3D 거실 및 아파트 주방 T8 Times City

3D 디자인 도면에서 아파트의 거실 및 식당 이미지입니다. 그러나 상황의 현실은 그렇게 크지 않으며 거실에서 발코니와 같은 큰 창문이 없습니다.

Góc nhìn từ cửa chính bước vào chung cư t8 times city HIỆN TRẠNG

핸드 오버 오브 타임즈 시티 T8 아파트

Bố trí hiện trạng của căn hộ Times City nguyên bản hơi có sự bất hợp lý vì phòng khách không có cửa sổ riêng, mà phải lấy sáng thông qua 1 phòng ngủ phía ngoài. Do vậy, gia chủ đã quyết định hi sinh phòng ngủ ngoài thành phòng khách, để lấy ánh sáng và gió trực tiếp cho cả căn hộ.

아파트 인테리어 타임스 시티 T8의 건설 과정

Bỏ phòng ngủ phía ngoài, cũng hữu ích trong việc tăng không gian sinh hoạt chung của gia đình, chính là phòng khách và phòng ăn. Sự mở rộng không gian này cũng khá hợp lý, nhất là đối với những gia đình hay tụ họp, người có nhiều bạn bè.

이 Times City 아파트의 독창적 인 디자인으로 침실이 2 개 있지만 거실이 작고 침실을 통해 창문을 열어야 할 때마다 가족이 모일 때 상상할 수 있습니까? 연습이나 친구가 집을 놀러 오면 느낌이 고착되고 넓은 공간과 완전히 달라집니다.

시공 후 더 큰 거실 :

T8 타임즈 시티 아파트를 완성하는 부엌과 거실

Để tạo cho phòng khách đỡ cảm giác chiều sâu (hẹp nhưng dài), các mảng gương được thiết kế nhằm mở rộng chiều ngang cho căn hộ. Các mảng gương được bố trí, xếp hình tự do, mang đến cảm giác năng động, trẻ trung, phù hợp với tính cách của chủ nhà cũng như khiến 아파트 인테리어 디자인 시선을 사로 잡습니다.

같은 도시 지역에있는 다른 아파트를보십시오 : 타임즈 시티 아파트의 인테리어 디자인 tòa 파크힐 5, 90m2 với 190 triệu đồng.

거실 인테리어 건축 3D 장식 패널 :

T8 타임즈 시티 아파트 건설중인 거실 인테리어

소파 뒤의 벽은 압축 된 대나무 섬유로 만든 장식적인 3D 판넬입니다. 이 소재도 매우 새롭고 익숙해지면 대부분 수평 파 패턴이됩니다. 그러나이 거실에서 moivaonhatoi는 원을 넣고 싶어합니다.

사이드 미러 필름과 마찬가지로 원형 3D 패널은 젊음의 역 동성 (움직이는 원)을 보여 주며 집이 정사각형이되도록 부드러운 곡선을 만들어 여러 각도를 지원합니다.

현대적인 재료로 거실 인테리어 :

거실 마무리 아파트 T8 타임즈 시티

두 가지 다른 재질 : 자유형 사각형, 원형 3D 패턴 텍스처, 나란히 배치하기 어려워 보일 수 있지만, 그 사이에 나무 스포크를 넣으면 연결됩니다. 집을 더 깨끗하게 만드십시오.

넓고 통풍이 잘되는 거실을 만들기 위해 벽을 깰 :

타임즈 시티 T8 아파트의 기본 가구의 양도

Nếu ai đã từng mua nhà của Vingroup như chung cư Times City, 로얄 시티 아파트먼트, thì biết là sàn gỗ và trần thạch cao của căn hộ đã được làm sẵn. Do vậy, với căn nhà này, khi phá bức tường ngăn giữa ra, dịch chuyển cửa phòng ngủ sang trái (xem kĩ 2 ảnh trước và sau), thì vị trí kê đồ cũng thay đổi so với thiết kế ban đầu của căn hộ. Nên phần trần thạch cao cũng cần phải thay đổi cho phù hợp với vị trí kê đồ bị xê dịch này.

타임즈 시티 T8 아파트의 건설 과정

이 디자인에서 우리는 50% 비용을 절약하기 위해 완전히 언로드되지 않은 석고 보드 천장을 편집하고 추가하도록 설계했지만 여전히 아래 나열된 위치로 일치하는 천장을 조정합니다. 새로운 장식적인 벽면에 적합합니다.

완료 후 거실 :

인테리어 주방 식당 아파트 타임즈 시티 T8

거실 T8 배 도시의 3D 디자인 도면

관점 3D 인테리어 디자인 아파트 타임즈 시티 T8

실제 구조가 3D 도면만큼 아름답 지 않은지 3D 도면을 그린 후에 궁금 할 것입니다. ??? 3D 디자인 (위 그림)과 건축 된 아파트 사진 (아래 그림)을 비교해주세요!

그리고 실제로 t8 번 도시 아파트 건설 후

타임즈 시티 T8 아파트의 거실 가구

Với tiêu chí là “sự chân thực”, nên các 건축가 của Mời Vào Nhà Tôi cũng không đầu tư quá nhiều vào diễn họa 3D. Phần 3D, chúng tôi chỉ vẽ sơ qua, mang tính chất tạo ý tưởng, còn đầu tư thực sự vào khâu thi công, để kết quả cuối cùng, thi công xong, khách hàng cảm thấy hài lòng.

거실 인테리어의 상태 및 건설 과정 :

리모델링 아파트 현황 Times City T8

Góc nhìn từ ban công vào nhà, khi chưa phá tường ngăn của căn hộ.

아파트 인테리어 타임스 시티 T8의 건설 과정

Hình ảnh 타임즈 시티 아파트의 인테리어 디자인 thay đổi dần từ Hiện trạng khi mua, đến Quá trình thi công, và Hoàn thiện. Dáng vẻ của căn hộ thay đổi được như vậy là nhờ:
-레이아웃 (벽을 깨고 문을 이동)
-벽 재료 (벽 거울, 3D 클래딩, 벽지)
-천장, 벽면의 장식 조명

완료 후 거실 :

타임즈 시티 T8 아파트의 거실 가구

완성 후 거실은 많은 노동자 팀, 많은 재료, 물론 노동자 팀의 감독과 모인 노력입니다. 집의 모양을 만들려면 원래 구매와 비교하여 완전히 변경되었습니다.

Vậy!!! Bạn có sẵn sàng bỏ 140 triệu để căn hộ 3 tỷ của mình được hoàn thiện như thế này?

T8 타임즈 시티 아파트, 현재 상태 및 인테리어 건축 :

인계 할 때 Times City T8 아파트의 상태
Times City T8의 내부 건축 과정

Times City T8의 가구는 건설, 3D 판넬 및 석고 천장의 과정에 있습니다

완료시 아파트 내부 :

인테리어 거실 아파트 T8 타임즈 시티

소파 뒤의 3D 판넬 벽에는 멋진 기능이 있습니다! 그것은 집을 아름답게 할뿐만 아니라이 소파에 앉아있는 사람들을 아름답게하는 방법도 알고 있습니다. 배경으로 그들의 아름다움을 높였습니다.

Và như vậy mỗi ngày chủ nhân của chiếc ghế này, của ngôi nhà này, lại được đẹp thêm 🙂

T8 시대 도시 아파트 건물의 거울 벽 장식

거울 장식적인 벽면

매일 3D 타일 앞에 앉아 아름답다는 것을 알고 있기 때문에 바로 옆에 거울 타일이있어 소유자가 확인할 수 있습니다.

Nhìn khuôn mặt Thanh Tâm trong gương, thì tôi xác nhận đúng là như vậy! 🙂

또한 이미지를 확대하여 확인하십시오!

뿐만 아니라 집에 혼자있을 때 거울 앞에서 볼 수 있지만, 많은 친구와 가족이 먹고 마시기 위해 거울이 두 배로 요리를 두 배로하여 가족 분위기를 조성합니다. 더 재미있게 보내세요!

부엌 캐비닛 설치 중 :

아파트 부엌 캐비닛의 건설 과정

설치되는 부엌 캐비닛 시스템은 기본적으로 50%를 사용하고 50%를 설치합니다. 건물의 오래된 디자인은 오른쪽에 주방 찬장입니다. 그러나 새로운 디자인은 왼쪽으로 옮겨졌습니다.

마무리 후 부엌 캐비닛 :

아파트 T8 타임즈 시티 마무리 부엌 캐비닛

마무리 후에도 부엌 캐비닛은 파란색 glasskote 유리 벽 스티커 덕분에 여전히 아름다움, 동기화 및 훨씬 더 아름답게 유지됩니다.

B / 침실

3D 디자인 대형 침실 아파트 T8 타임즈 시티

침실의 3D 디자인 사진은 방금 본 이미지에 비해 약간 슬퍼 보입니다.

그러나 우리는 여전히 아름다운 집을 단계별로 세우는 길을 지켜보고 있기 때문에 괜찮습니다 ...

시공 전후의 침실 :

타임즈 시티 T8 아파트 현황
타임즈 시티 T8 아파트의 건설 과정

현상에서 건축에 이르기까지 3D 클래딩과 석고 천장의 변화로 인해 점점 좋아지고있는 것 같습니다 ...

T8 번 시티 아파트 내부 완성 후 침실

T8 타임즈 시티 아파트의 내부를 완성하는 마스터 침실

(이미지를 확대하려면 클릭하십시오. 확대 한 후 세부 사항을 확대하려면 스크롤하십시오.)

완료되면, 쉬머하고 아름다운이 재료는 쉬었을 때 소유자가 편안하게 만듭니다.

좋은 집에서 자면 항상 좋습니다. 나는 확실하다.

그리고 당신은? 그렇게 생각하십니까?

T8 타임즈 시티 아파트 건물 및 건설 사진의 현재 상황 :

침실 아파트 Times City T8의 상태
아파트 내부의 건축 과정

디자인 타임즈 시티 아파트먼트 T8 현 상태에서 완료까지 인테리어.

마스터 침실 가구 완료 :

마스터 침실 가구

벽, 침실 천장의 세부 사항을 보면이 침대의 크기를 알 수 있을지 궁금합니다.

Lúc nãy, các bạn đã biết đến sự đặc biệt, khi biến căn hộ chung cư 2 phòng ngủ thành 1 phòng ngủ duy nhất, còn bây giờ các bạn lại được biết thêm sự đặc biệt, của chiếc giường trong phòng ngủ duy nhất đó!

일반 침대의 가로 크기는 1m8이며이 침대의 가로 크기는 3m5입니다!

놀랍고 특별한 것들이 종종 좋습니다.

moivaonhatoi.com 디자인의 집에서 가족과 가족이 항상 편안한 시간을 보내시길 바랍니다.

실내 거주자 T8 시간 도시의 도표 TIMBER 도시 건축 비용

TT건축 품목비용
건축
1주방 나무 주방35 분
2 마스터 침실 가구15 백만 
3일반 화장실 나무5 밀
거친 부품 95 
총계VND 1 억 4 천만

위의 타임즈 시티 아파트 건물 T8의 인테리어 디자인 과정의 실제 그림입니다. Times City 도시 지역을 따라 다른 아파트도 똑같이 아름답게 보자고 초대하십시오. 타임즈 시티 아파트의 인테리어 디자인 Park Hill 5, 90m2, VND 190 million.

인테리어 디자인이 필요한 경우 MV Construction Company로 문의하십시오.
주소 : Hà Nội, Hai Bà Trưng District, Bà Triệu 201
전화 : 0908.66.88.10
웹 사이트 : https://moivaonhatoi.com
팬 페이지 : https://www.facebook.com/Thietkethicongnoithat.moivaonhatoi/

댓글이 닫힙니다.

ko_KR한국어
viTiếng Việt en_USEnglish zh_CN简体中文 ja日本語 thไทย id_IDBahasa Indonesia fr_FRFrançais de_DE_formalDeutsch (Sie) it_ITItaliano ru_RUРусский ukУкраїнська cs_CZČeština pt_BRPortuguês do Brasil tr_TRTürkçe hi_INहिन्दी arالعربية ko_KR한국어