ประเภท

แกลลอรี่

ประเภท

ตัวอย่างงานออกแบบตกแต่งภายในห้องสมุดรายละเอียดสถาปัตยกรรมที่สวยงามที่สุดของเวียดนามและโลก ห้องสมุดขนาดใหญ่จำนวน 100,000 ตัวอย่างรวมถึงแบบจำลองบ้าน, โต๊ะ, เก้าอี้, โคมไฟ, กระเบื้อง, บัว, ราว ...
ห้องสมุดได้รับเชิญเข้าไปในบ้านของฉันหลังจากผสมผสานการออกแบบและการสะสมมาหลายปี คุณจะค้นหาตามกลุ่มของวัตถุวัสดุที่มา ห้องสมุดสำหรับสถาปนิกวิศวกรหรือผู้สร้างบ้านเพื่อเรียนรู้และนำไปใช้
ตกแต่งภายในห้องสมุดออกแบบตกแต่งภายในรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม Come In My House

thไทย