NEWS

INCREASE WORK EFFICIENCY WITH OFFICE DESIGN

Với bất cứ doanh nghiệp nào thì yếu tố con người luôn có vai trò quan trọng nhất. Chính vì vậy, để tăng hiệu suất làm việc thì không gian làm việc là điều không thể xem nhẹ và bỏ qua. Một không gian làm việc tốt mới gợi được nhiều sáng tạo, tạo ra nhiều nguồn cảm hứng cho nhân viên. Vậy hãy cùng MOIVAONHATOI tìm hiểu xem thiết kế office furniture How to increase work efficiency?

Personal space

personal office interior design

Tùy thuộc vào quy mô office và mật độ nhân viên mà lựa chọn nội thất cho phù hợp. Tìm kiếm các đồ nội thất như bàn làm việc, ghế,… tạo sự thoải mái cho nhân viên. Ngoài ra bố trí không gian làm việc cho nhân viên với tỷ lệ phù hợp. Thiết kế không gian văn phòng tiện ích sẽ giúp họ tận dụng được không gian cá nhân hiệu quả.

Light in office interior design

light in office interior design

One factor that will directly affect people during working time is light. Try to find spaces that can receive natural light, arrange windows to balance the light from the lights. Harmonious combination of artificial light and natural light will help the eyes have better reflection. In addition, the lighting design in harmony with the furniture makes the office more beautiful and easier to see.

Green space design

green space design in the office

 Planting trees in the office has a great effect in reducing stress, helping to refresh the spirit. In addition, trees also help improve ambient air quality. A study found that 82% people who work in spaces with trees and windows help them reduce stress, feel comfortable and increase work efficiency.

Office interior design is an aspect that helps people work efficiently thanks to a good workspace. Factors such as utilities, light, green space help people relax more. Please contact MOIVAONHATOI immediately to get the office design Beautiful, comfortable to improve the quality of work.

See more: INWAVE's corporate office

Comments are closed.

en_USEnglish